1) Γωνίες ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύστημα επιβράβευσης

Γωνιά ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Οι γωνίες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ζύγισης των συλλεγόμενων υλικών και σύστημα επιβράβευσης των μαθητών που ανακυκλώνουν.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται σε πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι από την μπροστινή πλευρά της κατασκευής μέσω μονόφυλλης πόρτας για το κάθε υλικό.

 

2) Γωνίες ανακύκλωσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σύστημα επιβράβευσης

Γωνιά ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Οι γωνίες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ζύγισης των συλλεγόμενων υλικών και σύστημα επιβράβευσης των μαθητών που ανακυκλώνουν.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται σε πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι από την μπροστινή πλευρά της κατασκευής μέσω μονόφυλλης πόρτας για το κάθε υλικό.

 

3) Γωνίες ανακύκλωσης Προσχολικής εκπαίδευσης

Γωνιά ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον τριών (3) ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Οι γωνίες θα πρέπει να διαθέτουν εξωτερική ζυγαριά για τη ζύγιση των συλλεγόμενων υλικών και τη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών προσχολικής ηλικίας.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται σε πλαστικούς κάδους χωρητικότητας έως 240 λίτρων, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι από την μπροστινή πλευρά της κατασκευής μέσω μονόφυλλης πόρτας για το κάθε υλικό.

4) Σχολικές Γωνίες επαναχρησιμοποίησης

Βασικός σκοπός των σχολικών γωνιών είναι η συλλογή ειδών κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση στις σχολικές μονάδες, με στόχο:

  • Την επαναχρησιμοποίηση
  • Την αποδοτικότητα των πόρων
  • Τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή

Οι σχολικές γωνίες συλλογής ειδών για επαναχρησιμοποίηση με σύστημα επιβράβευσης, αποτελούνται από ειδικές κατασκευές και λειτουργούν ως περίβλημα τριών (3) μεταλλικών καλαθιών χωρητικότητας περίπου 300 λίτρων, οι οποίες κλειδώνουν για την προστασία τους.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.