Η ορθή λειτουργία, αλλά και η περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων γενικά και ειδικότερα των Πράσινων Σημείων,  διεξάγεται σε πολλές χώρες στον κόσμο και έχει σαν στόχο τόσο την εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, όσο και την αποφυγή της ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση καθίσταται πλέον επιβεβλημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση σχετικές οδηγίες, αλλά και με βάση την Ελληνική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η εκτέλεση της ορθής λειτουργίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης περιλαμβάνει:

  • Τη λειτουργία/συντήρηση και διαχείριση των Πράσινων Σημείων
  • Τη συλλογή και μεταφορά των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε αδειοδοτημένες Μονάδες επεξεργασίας/διαχείρισης ή απόθεσης
  • Την καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων του Πράσινου Σημείου και για κάθε κατηγορία υλικών ξεχωριστά
  • Τη συλλογή και μεταφορά των συλλεγόμενων στραγγισμάτων σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας
  • Τη συντήρηση του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
  • Την άρδευση/φροντίδα της χλωρίδας των Πράσινων Σημείων
  • Ενημέρωση των φορέων και του κοινού για τη λειτουργία των πράσινων σημείων
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.