Στόχος του κάθε Δήμου αποτελεί η δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων, τα οποία παράγονται εντός των ορίων του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη των θεσμοθετημένων στόχων για τα βιοαπόβλητα, όπως παρουσιάζονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, τόσο για την ανάπτυξη χωριστού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων μέχρι το τέλος του 2022, όσο για τη χωριστή συλλογή του 35% των ΒΑ μέχρι το 2025, και το 40% των ΒΑ μέχρι το έτος 2030.

Ο στόχος αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός δημοτικού δικτύου κάδων για την προδιαλογή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι), καθώς και μέσω της έναρξης ενός δημοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη χρήση ειδικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Ως εκ τούτου, η εκτροπή των βιοαποβλήτων και η περαιτέρω αξιοποίηση τους θα στηρίζεται στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των ακόλουθων επιμέρους-δημοτικών συστημάτων.

Τα συστήματα αυτά είναι:

  • Το σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων οικιών και εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω τροχηλάτων κάδων με κλειδί (240lt , 660lt, 1.100lt)
  • Το σύστημα συλλογής και μεταφοράς των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων τους, στον τελικό αποδέκτη ΜΕΒΑ (Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων)
  • Το σύστημα οικιακής κομποστοποίησης μέσω κάδων οικιακής κομποστοποίησης των 300lt
  • ο μηχανικός κομποστοποιητής

Μέσα από την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων επιδιώκεται μεταξύ άλλων και η ανάδειξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η διαλογή στην πηγή, όπως είναι:

  • Η προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών
  • Η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που καταλήγουν στους κοινούς κάδους συλλογής ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα)
  • Η εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων δεδομένης της μείωσης του κόστους συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων του

Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα κομποστοποίησης και η ουσιαστική ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης, η οποία γίνεται σε λίγα νοικοκυριά, χρησιμοποιώντας πιο παραδοσιακές μεθόδους αποθέτοντας τα βιοαπόβλητα φυτικής προέλευσης σε λάκκους ή σωρούς.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.